Giới thiệu Quỳnh Phương

Giới thiệu về Quỳnh Phương 27 Th04

Giới thiệu về Quỳnh Phương

Quỳnh Phương là một phường thuộc khu du lịch Biển Quỳnh thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Địa giới hành chính phường phía Đông giáp biển Đông; Tây giáp phường Quỳnh Dị; Nam giáp xã Quỳnh Liên; Bắc giáp xã Quỳnh Lập