Giới thiệu bãi biển Quỳnh Lập

Nông thôn mới xã Quỳnh Lập 04 Th06

Nông thôn mới xã Quỳnh Lập

Phim tài liệu về xây dựng Nông thôn mới xã Quỳnh Lập!

Giới thiệu về Biển Quỳnh Lập 04 Th05

Giới thiệu về Biển Quỳnh Lập

Bãi biển Quỳnh Lập được chia làm 2 phẩn, Bãi biển Quỳnh Lập A và Bãi biển Quỳnh Lập B, với vẽ đẹp hoang sơ và tự nhiên vẫn chưa được khai thác xứng đáng với tiềm năng sẵn có.