Quỳnh Lập

Bãi biển Quỳnh Lập, hoang sơ hữu tình

Bãi biển Quỳnh Lập, hoang sơ hữu tình