Biển Quỳnh - Công tác chuẩn bị đón du khách trong mùa du lịch Biển 2018

  • Biển Quỳnh
  • 2431

Công tác chuẩn bị của các cơ sở dịch vụ tại khu du lịch Biển Quỳnh nhằm phục vụ du khách tốt nhất trong mùa du lịch biển 2018


Đóng góp ý kiến

Quý độc giả vui lòng điền đầy đủ thông tin để nhận được phản hồi của ICC New!